Přátelské setkání při příležitosti

 

oslav 60. výročí založení turistiky ve Třemošné a 50. výročí stavby klubovny

 

proběhlo v sobotu 26. srpna 2017 za krásného a slunečného počasí. Ze 167 pozvaných bývalých členů turistiky či tábornických družin se zúčastnilo 78 kamarádů a kamarádek. Ohlasy na uspořádanou výstavku fotek, vystavené kroniky i další program a na celkovou atmosféru setkání, byly velmi pozitivní.