KLUB ČESKÝCH TURISTŮ,

odbor TJ Tatran Třemošná z.s.

 

Činnost pro veřejnost

 

Členové KČT Třemošná vyznačili a udržují v okolí síť cest místního značení, v roce 2007 vybudovali naučnou stezku v délce 13 km a každým rokem pořádají několik turistických akcí, které najdete v Kalendáři turistických akcí pro Plzeňský kraj, např.: Novoroční výstup na Krkavec, Českým zimním krasem, Karlův pochod a Žihelskem. Do celostátního kalendáře je pak mezi 200 vybraných tradičních turistických akcí zařazen pochod s názvem Třemošenská 50.


 

AKCE V ROCE 2018

 

       46. ročník dálkového pochodu a cyklojízd

TŘEMOŠENSKÁ PADESÁTKA,

  se konal v sobotu dne 6.října 2018 s rekordní účastí

Přehled účasti na jednotlivých trasách 46. ročníku:

 

pěší 50 km 46
pěší 36 km 21
pěší 28 km 40
pěší 16 km 569
pěší 9 km 889
pěší 4 km 434
cyklo terén 16 km 163
cyklo terén 41 km 99
cyklo terén 58 km 60
cyklo silnice 35 km 41
cyklo silnice 71 km 10
běh 10 km 117
pořadatelů 69
celková účast 2 558

 

Příští ročník se uskuteční 5. října 2019.

Na pochod přišlo od roku 1973 již 61 747 turistů.

 

Mezi významné sponzory akce patří Česká unie sportu www.cus-sportujsnami.cz,  firma Vitar www.vitar.cz a další:

 

           

 

V rámci Třemošenské padesátky se uskutečnil 1. ročník Běhu na 10 km. Trať vedla na vrch Krkavec a zpět. I přes náročný profil trati zdolali nejlepší běžci tuto trať pod třičtvrtě hodiny. Nejlepší muž za 44:22s.  a nejlepší žena pod 50 minut za 49:56s. Běhu se zúčastnilo 117 běžců. Mapa. Profil trati.

video ze startu 1. ročníku běhu na 10 km

 

     

 


 

AKCE V ROCE 2017


 

45. ročník Třemošenské padesátky se uskutečnil v sobotu 7. října 2017. Jako delegátka České unie sportu se akce zúčastnila reprezentantka ČR v hodu oštěpem a dvojnásobná olympijská vítězka Barbora Špotáková. Kromě několika fotek dole si můžete přečíst reportáž na stránkách ČUS:

          https://www.cus-sportujsnami.cz/review/bara-spotakova-si-v-ramci-tremosenske-padesatky-vyslapla-na-rozhlednu/

prohlédnout video na Youtube:  https://www.youtube.com/watch?v=pqP5S-nBQOE

video Okénko z měst a obcí na Zaku: http://www.zaktv.cz/archiv/okenko-z-mest-a-obci/1825.html

video na Facebooku: https://www.facebook.com/CUS.Sportujsnami/videos/1973101752944399/

 

         

 

Přehled účasti na 45. ročníku:

 

pěší 50 km 33
pěší 36 km 20
pěší 25 km 66
pěší 15 km 329
pěší 10 km 730
pěší 4 km 381
cyklo terén 17 km 86
cyklo terén 41 km 62
cyklo terén 63 km 23
cyklo silnice 38 km 41
cyklo silnice 67 km 10
pořadatelů 56
celková účast 1837

 

Příští ročník se uskuteční 6. října 2018.

Na pochod přišlo od roku 1973 již 59 189 turistů.


 

Přátelské setkání při příležitosti oslav 60. výročí založení turistiky ve Třemošné a 50. výročí stavby klubovny proběhlo v sobotu 26. srpna 2017 za krásného a slunečného počasí. Ze 167 pozvaných bývalých členů turistiky či tábornických družin se zúčastnilo 78 kamarádů a kamarádek. Ohlasy na uspořádanou výstavku fotek, vystavené kroniky i další program a celkovou atmosféru setkání, byly velmi pozitivní.

 

 


    

     V sobotu 8. dubna 2017 se uskutečnilo Jarní setkání turistů Plzeňského kraje, konané pod záštitou starosty města Třemošná pana Jaromíra Zeithamla.

     Akce byla pořádaná jako dostředný pochod a konala se u vodní nádrže na Bílém potoce s panoramatem skalního masívu zvaného Kvočna. Setkání se zúčastnilo 415 turistů.

     Podrobnější hodnocení Jarního setkání si můžete přečíst zde.

 


 

Akce pro veřejnost v roce 2016

 

Již 44. ročník Třemošenské padesátky se uskutečnil v sobotu 1. října 2016 za krásného počasí.

Šesti pěších pochodů a pěti cyklojízd se zúčastnilo celkem 2172 účastníků.

 

Přehled účasti na 44. ročníku:

 

pěší 50 km 23
pěší 33 km 40
pěší 24 km 89
pěší 16 km 406
pěší 7 km 827
pěší 4 km 252
cyklo terén 16 km 171
cyklo terén 35 km 164
cyklo terén 59 km 55
cyklo silnice 36 km 58
cyklo silnice 68 km 33
pořadatelů 54
celková účast 2172

 

Příští ročník se uskuteční 7. října 2017.

Na pochod přišlo od roku 1973 již 57 352 turistů.

 

Ohlas na stránkách České unie sportu si můžete přečíst zde:

 

http://www.cus-sportujsnami.cz/review/tradicni-tremosenska-padesatka-na-plzensku-potvrdila-svou-popularitu-a-privitala-2-172-ucastniku/

 

 


 

Akce pro veřejnost v roce 2015

 

43. ročník Třemošenské padesátky se uskutečnil v sobotu 3. října 2015 za krásného počasí, které mělo pravděpodobně největší vliv na další navýšení počtu účastníků pochodu.

Celkem jich bylo 2243.

      Přehled účasti na 43. ročníku:

pěší 50 km 18
pěší 35 km 22
pěší 26 km 74
pěší 16 km 456
pěší 9 km 856
pěší 4 km 318
cyklo terén 15 km 157
cyklo terén 35 km 133
cyklo terén 57 km 73
cyklo silnice 32 km 55
cyklo silnice 68 km 24
pořadatelů 57
celková účast 2243

    Na pochod přišlo od roku 1973 již 55 180 turistů.

     Ohlas na stránkách ČUS najdete na adrese:  http://www.cus-sportujsnami.cz/review/tremosenska-padesatka-lakala-do-prirody-vyrazilo-pres-2000-turistu/


 

Klub českých turistů Třemošná založil

Turistický oddíl mládeže (TOM)

      Kdo to jsou Tomíci?

Asociace turistických oddílů mládeže ČR (A-TOM) je občanské sdružení dětí a mládeže s celorepublikovou působností zaměřené především na turistiku a tábornictví. Členy Asociace TOM jsou tomíci. Těch je necelých devět tisíc a scházejí se na oddílových schůzkách, podnikají řadu tuzemských i zahraničních výprav, v létě pořádají tábory, lezou po horách, sjíždějí řeky, organizují akce pro veřejnost. www.a-tom.cz

          Kontakt: Miroslav Dřízhal, e-mail: miradrizhal@seznam.cz, tel. 737 042 595

 


 

Turistické odznaky

 

Tématické turistické odznaky – Severní Plzeňsko I., II. a III.

Kontakt: Petr Kule, e-mail: petrkule@volny.cz, tel. 724 088 292