KLUB ČESKÝCH TURISTŮ,

odbor TJ Tatran Třemošná z.s.

Seznam tras místního značení KČT Třemošná a mapa

Poznámky:  Trasy jsou vedeny obousměrně.  Použité zkratky: TZT - turisticky značená trasa, MZ - místní značení, KČT - Klub českých turistů.

Trasa č.

 Údaj na rozcestníku - odkud:

 Údaj na rozcestníku - kam:

barva místního značení

vzdálenost v km

1  Třemošná KČT /zelená TZT/  Třemošná Orlík /modrá a žlutá TZT/    žlutá

1,5

2a  Třemošná Orlík /modrá a žlutá TZT/  Kamenný rybník /zelená TZT/  zelená 2
2b  rozcestí nad Kamenným rybníkem -  /zelené MZ/  Kolomazná pec /zelená TZT/ zelená 0,4
3  Třemošná KČT /zelená TZT/

Třemošná zast. - přejezd u Čepra /modrá a žlutá TZT/

 zelená

2

4a  Třemošná KČT /zelená TZT/  Česká Bříza /zelené MZ/  modrá

4

4b  Česká Bříza /zelené MZ/  Drahotínský rybník /modrá TZT/ modrá

4

5a

Kamenice - "Oborský kanál" - viadukt u H.B.  /zelená TZT/

 Českobřízský mlýn /žlutá TZT/   zelená

3,5

5b  Českobřízský mlýn /žlutá TZT/   Česká Bříza /modré MZ/ zelená

1

5c  Česká Bříza /modré MZ/  Č.B. - kóta 405,5 nad Žichlicemi /zelená TZT/ zelená

1,5

6  vrch Kosina, Hromnice - kóta 456,4 /zelená TZT/  Obora, Červený vrch - kóta 514,5 /žlutá TZT/  žlutá

3

7a  Ledce u křížku /zelená TZT/

Záluží - rozcestí nad Ledeckou silnicí, nad býv. Barvičkou /zelené a žluté MZ/

 zelená

2

7b  Záluží- rozcestí nad Ledeckou silnicí /zelené MZ/  Záluží chaty - viadukt /zelené MZ/ zelená

1

7c  Záluží chaty - viadukt /červené MZ/  Třemošná Exodus - bezbarier. dům /žlutá TZT/ zelená

3

8a  Záluží náves /modrá a zelená TZT/  Horní Bříza žst. /červená TZT/ červená

6

8b  Horní Bříza žst.  rozc. U Mrtníku /červená TZT/  červená

7,5

9

nad Drahotínským ryb. poblíž kóty 383,5  /modré MZ/

 k zelené TZT /Dolany - Žichlice/ zelená

0,1

10   Záluží - nové sídliště /zelená TZT/  Sigmondova okružní NS /žlutá TZT/ žlutá

1,5

11  Památník obětem svět.válek /modré MZ/           

přes Exodus bezbarier. dům /0,4 km - žlutá TZT/ - U Husa /pomník Jana Husa/

červená 1,3
12  Třemošná žst. /zelená a žlutá TZT/

Městská NS Třemošná stanoviště 1 /zelené      značení NS/

žlutá 0,4
13  rozcestí u Záluží /modrá TZT/  Záluží - rozcestí nad Ledeckou silnicí /zelené MZ/ žlutá 0,5
14  Senec, rozcestí Pod Vysokou /žlutá TZT/  Senec, turistický rozcestník /modrá TZT/ modrá 2
15  Třemošná BUS /Sídliště/

Městská NS Třemošná stanoviště 1 /zelené      značení NS/

chodník 0,3
16  nad Kaceřovským mlýnem /červená TZT/

Olešná u domu č.29 /silnice 232 Újezd - Liblín/  Tato trasa je na mapce zde.

červená 3
17    Pod Krkavcem /červená,modrá a žlutá TZT/    pod Krkavcem - Ledce U křížku /zelená TZT/
 
Tato trasa je také na mapce zde.
zelená 1,5
18    Druztová - Polesí Háj /žlutá TZT/    Bílá hora, silnice Druztová-Senec /žlutá TZT/  
  Tato trasa je také na mapce zde.
žlutá 3
   Celkem km     56

Trasy místního značení najdete rovněž na webu: mapy.cz/turisticka - jsou značeny čárkovaně.

Správci tras místního značení jsou uvedeni v tabulce zde.