KLUB ČESKÝCH TURISTŮ,

odbor TJ Tatran Třemošná z.s.

Seznam tras místního značení KČT Třemošná

Poznámky:  Trasy jsou vedeny obousměrně.  Použité zkratky: KČT - Klub českých turistů, TZT - turisticky značená trasa, MZ - místní značení.

 

Trasa č.

 Údaj na rozcestníku - odkud:

 Údaj na rozcestníku - kam:

barva místního značení

vzdálenost v km

1   Třemošná - chata KČT /zelená TZT/   Orlík - Třemošná /modrá TZT/   mapka      žlutá

1,5

2a   Orlík - Třemošná  /modrá TZT/   Kamenný rybník /zelená TZT/ mapka     zelená 2
2b   rozcestí Nad Kamenným rybníkem /zelené MZ/   Kolomazná pec /zelená TZT/ mapka     zelená 0,4
3   Třemošná - chata KČT /zelená TZT/

 Třemošná Orlík - Čepro - u přejezdu /modrá TZT/

mapka     zelená

2

4a   Třemošná - chata KČT /zelená TZT/   Česká Bříza - památník /zelené MZ/ mapka     modrá

4

4b   Česká Bříza - památník /zelené MZ/   Drahotínský rybník /modrá TZT/ mapka     modrá

4

5a

 Kamenice - u viaduktu H.B.- Obora  /zelená TZT/

  Českobřízský mlýn /žlutá TZT/  mapka     zelená

3,5

5b   Českobřízský mlýn /žlutá TZT/    Česká Bříza - památník /modré MZ/ mapka     zelená

1

5c   Česká Bříza - památník /modré MZ/   Nad Žichlicemi - kóta 406, U Petra /zelená TZT/ mapka     zelená

1,5

6   Kosina - vrch, kóta 456 Hromnice /zelená TZT/   Červený vrch - Obora - kóta 515 /žlutá TZT/ mapka      žlutá

3

7a   U křížku - Ledce  /zelená TZT/

 Nad Ledeckou silnicí - Záluží /zelené a žluté MZ/

mapka     zelená

2

7b   Nad Ledeckou silnicí - Záluží /zelené a žluté MZ/   Záluží - chaty /zelené MZ/ mapka     zelená

1

7c   Záluží - chaty /červené MZ/   Třemošná - Exodus - bezbariérový dům /žlutá TZT/ mapka     zelená

3

8a   Záluží - rozcestník /modrá a zelená TZT/   Horní Bříza - žst. /červená TZT/ mapka   červená

6

8b   Horní Bříza - žst.   U Mrtníku - rozcestník /červená TZT/ mapka   červená

7,5

9

 Nad Drahotínským rybníkem  /modré MZ/

  k zelené TZT Dolany - Žichlice mapka     zelená

0,1

10   Záluží - nové sídliště /zelená TZT/   Na Sigmondově stezce - okružní NS /žlutá TZT/ mapka      žlutá

1,5

11   Památník sv.války - Třemošná /modré MZ/           

 Třemošná - Exodus /0,4 km žlutá TZT/ - pomník J. Husa

mapka   červená 1,3
12   Třemošná u Plzně - žst. /zelená a žlutá TZT/

 Třemošná - pošta - stanoviště Městské NS č.1
  /zelené    značení NS/

mapka      žlutá 0,4
13   U Záluží - rozcestník nad Zálužím /modrá TZT/   Nad Ledeckou silnicí - Záluží /zelené a žluté MZ/ mapka      žlutá 0,5
14   Pod Vysokou - Senec, rozcestník /žlutá TZT/   Zruč - Senec, turistický rozcestník /modrá TZT/ mapka     modrá 2
15   Třemošná BUS Sídliště /informační tabulka/

 Třemošná - pošta - stanoviště Městské NS č.1 /zelené
 značení NS/

mapka      chodník 0,3
16   Nad Kaceřovským mlýnem /červená TZT/

 Olešná - ves /k silnici 232 Újezd - Liblín/ 

mapka   červená 3
17   Pod Krkavcem - rozcestník /červená a modrá TZT/   pod Krkavcem - rozcestník /zelená TZT Krkavec - Ledce/
 
mapka     zelená 1,5
18   Rozcestí před Polesí Háj - Druztová /žlutá TZT/   silnice Druztová - Senec /žlutá TZT/  
 
mapka      žlutá 3
19   Orlík - Třemošná /modrá TZT/   Zálužská silnice - rozcestník /zelená TZT/ mapka     modrá 1,5
      Celkem km 57,5

Trasy místního značení najdete rovněž na https://mapy.cz/turisticka?x=13.3900980&y=49.8300969&z=12

 Na mapách v turistické verzi jsou značeny čárkovaně. Správci tras místního značení jsou uvedeni zde.

    Starší přehledná mapa: