T R A S Y   M Í S T N Í H O   Z N A Č E N Í            
č. ODKUD barva trasy

KAM

km správce údržba údržba údržba údržba
1. Třemošná chata KČT žlutá Třemošná Orlík 1,5 Pavel Hyťha 2011 2016    
2.a Třemošná Orlík zelená Kamenný rybník 2 Pavel Hyťha 2011 2016    
2.b rozcestí nad Kamen. rybníkem zelená Kolomazná pec 0,4 Pavel Hyťha 2011 2016    
3. Třemošná chata KČT zelená Třem. zast. - přejezd u Čepra 2 Pavel Hyťha 2011

2017

   
4.a Třemošná chata KČT modrá Česká Bříza náves 4 Sláva Steidl 2014 2019    
4.b Česká Bříza náves modrá Drahotínský rybník 4 Lukáš Kule 2014      
5.a Kamenice-viadukt H.B. - Obora zelená Českobřízský mlýn 3,5 Sláva Steidl 2014 2019    
5.b Českobřízský mlýn zelená Česká Bříza náves 1 Lukáš Kule 2014      
5.c Česká Bříza náves zelená Česká Bříza kóta 405,5 1,5 Lukáš Kule 2012      
6. vrch Kosina, kóta 456,4  žlutá Obora - Červený vrch, kóta 514,5 3,0 Jan Markuzzi 2011

2016

   
7.a Ledce u křížku zelená Záluží- rozcestí nad Ledeckou sil. 2 Jirka Pospíšil 2012      
7.b Záluží- rozcestí nad Ledeckou sil. zelená Záluží -chaty 1 Jirka Pospíšil 2014      
7.c Záluží - chaty zelená Třemošná - bezbar. dům Exodus 3 Luboš Les 2012 2016 2019  
8.a Záluží náves červená Horní Bříza žst. 6 Míra Dřízhal 2014 2018    
8.b Horní Bříza žst. červená rozc. U Mrtníku 7,5 Míra Dřízhal 2014 2019    
9. nad ryb. Drahotín u kóty 383,5 zelená k zelené TZT Dolany - Žichlice 0,1 Stan. Zavadil 2011      
10. Záluží nové sídliště žlutá Sigmondova okružní NS 1,5 Pavel Hyťha 2012

2017

   
11. Památník obětem svět. válek červená přes Exodus (0,4km) - U Husa /pomník/ 1,3 Luboš Les 2011

2017

   
12. Třemošná žst. žlutá Městská NS Tř., stanoviště 1 0,4 Luboš Les 2012 2016 2019  
13. rozcestník U Záluží žlutá Záluží- rozcestí nad Ledeckou sil. 0,5 Jirka Pospíšil 2014 2016    
14. Senec, rozcestí Pod Vysokou modrá Senec, turistický rozcestník 2 Míra Dřízhal 2016      
15. Třemošná bus chodník Městská NS Tř., stanoviště 1 0,3          
16. rozc. Nad Kaceřovským mlýnem červená Olešná u domu č. 29 3,0 L. Les a Vl. Les 2011 2019    
  Celkem km     51,5