KLUB ČESKÝCH TURISTŮ,

odbor TJ Tatran Třemošná z.s.

 

Historie turistiky ve Třemošné

 

TŘEMOŠENSKÁ PADESÁTKA

   Pokračování historie pochodu a účasti na něm:

K 10. jubilejnímu ročníku byly vyrobeny vkusné odznaky se znakem pochodu. Během prvních 10 ročníků /1973 -1982/ se pochodu zúčastnilo 13 745 turistů. Za dobrou práci v masovém rozvoji turistiky získal náš turistický odbor titul „Vzorný odbor II. stupně“. Na 12. ročníku v roce 1984 byla na návrh aktivního stovkaře Jindřicha Koláře zařazena též trasa 100 km s účastí 30 turistů. Pochod stále patřil mezi nejvíce navštěvované v kraji s účastí okolo 2000 turistů. V roce 1988 získal odbor turistiky „Veřejné uznání I. stupně“. Od 16. ročníku se koná v den pochodu večer „Bačkorový bál“. Od 18. ročníku byla zavedena novinka dálkových pochodů – cyklotrasy. 20. ročník v roce 1992 signalizuje stagnaci účastníků na pochodech nejen u nás, ale i v rámci republiky. Klesá také účast na trase 100 km. Přesto celková účast během 20 ročníků byla vysoká - 30 225 turistů. V devadesátých letech byl největší pokles zájmu o turistickou činnost až na pouhých 566 v roce 1996. Teprve od roku 2001 na 29. ročníku opět zaznamenáváme větší zájem o pochod. Během 30 ročníků přišlo do Třemošné 37 555 turistů. Po zařazení i kratších tras stoupal počet startujících a v dalších deseti letech se dostal na obvyklé počty z 80. let. Po 40 ročnících byl dosavadní počet startujících 49 432 a v roce 2013 přesáhl 50 000 (přesně 50 934). V následujících 10 letech přišlo na pochod přes 21 tisíc zájemců a celková účast po 50 letech trvání pochodu je tak 70 696 turistů.

   

1. ročník - popis tras s mapkou

2. ročník - ohlasy v tisku

organizátoři při 3. ročníku + mapka

4. ročník - propozice

 5. ročník padesátky - více obrázků

8. ročník - více obrázků

9. ročník - více obrázků

10. ročník - více obrázků

30. ročník - ohlasy v tisku

30. ročník

30. ročník

31. ročník

32. ročník

34. ročník

35. ročník

40. ročník

 

    Přehled počtu účastníků Třemošenské padesátky:

Rok

Ročník

Počet

Rok

Ročník

Počet

Rok

Ročník

Počet

Rok

Ročník

Počet

Rok

Ročník

Počet

1973

1.

213

1983

11.

2 183

1993

21.

711

2003

31.

916

2013

41.

1 502

1974

2.

403

1984

12.

2 429

1994

22.

616

2004

32.

989

2014

42.

2 003

1975

3.

555

1985

13.

2 040

1995

23.

677

2005

33.

826

2015

43.

2 243

1976

4.

840

1986

14.

2 238

1996

24.

566

2006

34.

928

2016

44.

2 172

1977

5.

1 324

1987

15.

1 957

1997

25.

767

2007

35.

 1 116

2017

45.

1 837

1978

6.

1 502

1988

16.

1 653

1998

26.

631

2008

36.

 1 026

2018

46.

2 558

1979

7.

1 700

1989

17.

1 130

1999

27.

844

2009

37.

 1 292

2019

47.

1 484

1980

8.

2 041

1990

18.

1 060

2000

28.

594

2010

38.

 1 282

2020

48.

2 059

1981

9.

2 563

1991

19.

1 104

2001

29.

971

2011

39.

 1 631

2021 49. 2 615

1982

10.

2 604

1992

20.

686

2002

30.

953

2012

40.

 1 871

2022 50. 2 791
 

Ʃ

13 745 

 

Ʃ

16 480

 

Ʃ

  7 330

 

Ʃ

11 877

  Ʃ 21 264

Celková účast po 50. ročníku je 70 696 turistů.

Rok

Ročník

Počet

Rok

Ročník

Počet

Rok

Ročník

Počet

Rok

Ročník

Počet

Rok

Ročník

Počet

2023

51.

2 865

                       

2024

52.

?

                       
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
 

Ʃ

 

 

Ʃ

   

Ʃ

 

 

Ʃ

 

  Ʃ  

Celková účast po 51. ročníku je 73 561 turistů.

 

zpět na Historie turistiky ve Třemošné