TJ Tatran Třemošná

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

 
 

 

 

DRUŽBA ZEULENRODA-TŘEMOŠNÁ

 

V roce 1978 se zúčastnili 6. ročníku Třemošenské padesátky tři zástupci turistického oddílu z tehdejší NDR, z města Zeulenroda. Na společném večeru byl položen symbolický základní kámen družby mezi oběma našimi skupinami. Z počátku jsme předpokládali, že se budeme setkávat každoročně, jak u nás, tak i v Německu, ale vzhledem k časové i finanční náročnosti těchto akcí jsme se dohodli na dvouročním cyklu. V liché roky probíhá akce v Čechách a v sudé roky v Duryňsku. Program je většinou organizován tak, že po příjezdu v pátek ve večerních hodinách se hosté ubytují u spřátelených rodin a s nimi posedí v družném hovoru, který je převážně veden v německém jazyce za pomoci rukou, nohou apod. V sobotu se vyráží na společný pochod buď v okolí mateřského města, nebo se přejede dopravními prostředky do vzdálenějších oblastí. V rámci této akce se snaží pořádající strana ukázat svým hostům co nejvíce zajímavostí z dané lokality (kulturní památky, průmyslové stavby, sportoviště, rekreační oblasti i nová restaurační zařízení). V sobotu večer se setkáváme k přátelskému posezení s hudbou a tancem. V neděli vždy ještě krátkou procházkou po nejbližším okolí nebo sportovní akcí (kuželky, plavání, bowling) zakončíme toto setkání. V roce 2008 jsme si připomněli již 30. výročí našich společných akcí.