TJ Tatran Třemošná

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

 

Historie turistiky ve Třemošné

 

 

 

PŘÁTELSTVÍ (DRUŽBA, FREUNDSCHAFT) ZEULENRODA - TŘEMOŠNÁ

 

V roce 1978 se zúčastnili 6. ročníku Třemošenské padesátky tři zástupci turistického oddílu z tehdejší NDR, z města Zeulenroda. Na společném večeru byl položen symbolický základní kámen družby mezi oběma našimi skupinami. Z počátku jsme předpokládali, že se budeme setkávat každoročně, jak u nás, tak i v Německu, ale vzhledem k časové i finanční náročnosti těchto akcí jsme se dohodli na dvouročním cyklu. V liché roky probíhala akce v Čechách a v sudé roky v Duryňsku. Program byl většinou organizován tak, že po příjezdu v pátek ve večerních hodinách se hosté ubytovali u spřátelených rodin a poseděli s nimi v družném hovoru, který byl převážně veden v německém jazyce i za pomoci rukou, nohou apod. V sobotu se vyráželo na společný pochod, buď v okolí mateřského města, nebo pomocí různých dopravních prostředků i do vzdálenějších oblastí. V rámci těchto společných akcí se snažila pořádající strana ukázat svým hostům co nejvíce zajímavostí z dané lokality (kulturní památky, průmyslové stavby, sportoviště, rekreační oblasti i nová restaurační zařízení). V sobotu večer se všichni setkávali na přátelském posezení s hudbou a tancem. V neděli se zakončilo toto setkání vždy ještě krátkou procházkou po nejbližším okolí nebo sportovní akcí (kuželky, plavání, bowling apod.). V roce 2008 jsme si připomněli 30. výročí našich společných akcí. Od roku 2011 probíhá vzájemné setkávání již jen  mezi spřátelenými rodinami. V roce 2023, hlavně z důvodu stáří mnoha členů, byla činnost turistického spolku přátel pěší turistiky (Wanderfreunde) v Zeulenrodě ukončena a našemu klubu byl zaslán tento dopis /Brief  překlad/.

Třemošná

zřícenina hradu Buben

Plzeň - pivovar

Čečiny

Elster viadukt v Sasku

(Elstertalbrűcke)

Třemošná nádraží

rozhledna Sylván

Třemošná - otevření NS

Radnice

Zeulenroda - u přehrady

Biskoupky

Zeulenroda - parkoviště

 K ukončení spolku 17. 6. 2023

Poslední vedení spolku

 

                             zpět na Historie turistiky ve Třemošné