TJ Tatran Třemošná

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

 

Historie turistiky ve Třemošné

 

 

 

DRUŽBA ZEULENRODA-TŘEMOŠNÁ

 

V roce 1978 se zúčastnili 6. ročníku Třemošenské padesátky tři zástupci turistického oddílu z tehdejší NDR, z města Zeulenroda. Na společném večeru byl položen symbolický základní kámen družby mezi oběma našimi skupinami. Z počátku jsme předpokládali, že se budeme setkávat každoročně, jak u nás, tak i v Německu, ale vzhledem k časové i finanční náročnosti těchto akcí jsme se dohodli na dvouročním cyklu. V liché roky probíhala akce v Čechách a v sudé roky v Duryňsku. Program byl většinou organizován tak, že po příjezdu v pátek ve večerních hodinách se hosté ubytovali u spřátelených rodin a poseděli s nimi v družném hovoru, který byl převážně veden v německém jazyce i za pomoci rukou, nohou apod. V sobotu se vyráželo na společný pochod, buď v okolí mateřského města, nebo pomocí různých dopravních prostředků i do vzdálenějších oblastí. V rámci těchto společných akcí se snažila pořádající strana ukázat svým hostům co nejvíce zajímavostí z dané lokality (kulturní památky, průmyslové stavby, sportoviště, rekreační oblasti i nová restaurační zařízení). V sobotu večer se všichni setkávali na přátelském posezení s hudbou a tancem. V neděli se zakončilo toto setkání vždy ještě krátkou procházkou po nejbližším okolí nebo sportovní akcí (kuželky, plavání, bowling apod.). V roce 2008 jsme si připomněli 30. výročí našich společných akcí a setkávání nadále probíhá již jen vzájemně ve spřátelených rodinách.